Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

23:58

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
23:58
23:57
Może nie wyglądam. Może uśmiecham się jak zawsze i mówię tyle co zawsze, ale wierz mi. Ilekroć tylko zostaje sama rozpadam się na kawałki.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
23:56
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viafrytkatosia frytkatosia
15:45
15:45
5256 5a6d
15:44

January 17 2020

15:45
Tak bardzo się boję, że przyjdzie dzień, gdy już Ciebie nie zobaczę. Że znikniesz jak każdy, kto był dla mnie ważny.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
15:45
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaubza ubza
07:47
0937 d01b 500
Reposted fromnutt nutt viapchamtensyf pchamtensyf

January 16 2020

23:01
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viapchamtensyf pchamtensyf

January 15 2020

21:55
"Nieporozumienia wyjaśnione prowadzą do poznania i do większego porozumienia – nie wyjaśnione zatruwają ośrodki istotnych uczuć w sposób nieznaczny i następnie wywołują obcość przy pozornej bliskości".
Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony (1923-1927)
Reposted fromhrafn hrafn viarudosci rudosci
21:54
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viazyta zyta
21:52
2766 a36f
Reposted fromkarahippie karahippie viamagolek22 magolek22
21:50
7634 2884 500
Reposted fromtwice twice viamagolek22 magolek22
21:48

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

— F.Dostojewski
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viaalicexxx alicexxx
21:47
6670 984b 500
Reposted fromkarahippie karahippie viapchamtensyf pchamtensyf
21:45
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viabigevilgrin00 bigevilgrin00
21:44
Ty nie wiesz, co to jest ta szarość i ten strach, b e z p r z e d m i o t o w y strach, który mnie opanowuje.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni

January 14 2020

22:24
3065 98ff 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl