Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

10:15
6997 c124 500
Reposted fromerial erial viapchamtensyf pchamtensyf

May 29 2020

18:57
8640 83ab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafrytkatosia frytkatosia

May 28 2020

11:12
0959 d4f0
11:11
0589 1e0b
11:10
Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć.
— Asnyk
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaWlodara Wlodara
11:08
Coś w środku tak miękko mi płacze. 
Reposted fromhrafn hrafn viapchamtensyf pchamtensyf
11:07
1464 5627
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
11:07
1599 3781
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
11:06
11:05
Przychodzi taki moment, że siadasz, załamujesz ręce i płaczesz, bo mimo ciągłego ogarniania, działania i robienia rzeczy, nic nie jest zrobione.
11:05
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
11:05
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viapchamtensyf pchamtensyf
11:05
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
11:03
8421 f484
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaWlodara Wlodara
11:03
1520 94f3
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaWlodara Wlodara
11:03
5293 e126
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
11:03
5337 c2ad 500
Reposted fromwazelina wazelina viaSturnus Sturnus
11:02

Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego jest kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— Borszewicz
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
11:01
8223 ef90 500

Twin Peaks

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaWlodara Wlodara
11:01
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...