Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

21:11
7869 cd28
21:10
3563 5e02 500
21:08
6025 53b8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
21:08

February 26 2020

23:10
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
— Piotr Adamczyk
23:10
5523 3e41 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
21:32
5050 c94e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
17:23
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
17:18
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel
17:17
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— Mleczu -to znaczy Kocham Cię.
Reposted frommleczuu mleczuu vianiskowo niskowo
17:04
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajnna jnna
17:02
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
09:43
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viapchamtensyf pchamtensyf
09:41
1689 9cb9 500

historicaltimes:

Two girls more engrossed with the air vent grate than the modern art on the walls of the San Francisco Museum of Art, 1963.

via reddit

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaWlodara Wlodara

February 25 2020

21:51
3887 3c76 500
21:51
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:50
21:50
2248 460e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
21:49
2290 6643
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
21:49
Boję się. Czego? Głównie, że przeżyję życie, nie żyjąc naprawdę.
— Sylvia Plath
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl