Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

17:26

July 21 2017

21:12
3122 bb10
Reposted fromskonam skonam vianieobecnosc nieobecnosc
21:10
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful via28mm 28mm
20:51
Reposted fromchra chra viaBrainy Brainy
20:50
7509 19ad
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viairmelin irmelin
20:49

teatattoo:

NOTHING BETTER THAN SHOWERING AND PUTTING ON A BIG TSHIRT AND GETTING INTO BED WITH CLEAN SHEETS LITERALLY NOTHING DON’T FIGHT ME ON THIS

Reposted fromfreshtaehyung freshtaehyung viatwice twice
20:47
20:47
1474 f348
Reposted fromEkran Ekran viairmelin irmelin
20:46
20:43
0441 8d21
20:32
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted fromniuska niuska viahydrosphere hydrosphere
20:32
20:31

July 20 2017

21:28
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vialojournal lojournal
21:24
9097 eab2 500

magictransistor:

Agnes Giberne. The Story of the Sun, Moon, and Stars. 1898.

21:16
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viadotknij dotknij
21:14
21:13
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
21:02
21:02
me
Reposted fromhighhopes highhopes viamrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl