Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

20:15
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viaWlodara Wlodara
20:15
3050 067e
Reposted fromLinaa Linaa viaWlodara Wlodara
20:14
20:13
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viadotknij dotknij
20:13
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaKrowiPlacek KrowiPlacek
20:13
8523 a3ea
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaKrowiPlacek KrowiPlacek
20:13
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
20:13
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viadotknij dotknij
20:13
7105 ea3c
20:12
9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 viadotknij dotknij
20:12
3445 34f4 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadotknij dotknij
20:12
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadotknij dotknij
20:12
1980 9ae4
Reposted fromstarryeyed starryeyed viadotknij dotknij

June 05 2017

19:52

June 02 2017

08:06
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viafrytkatosia frytkatosia
08:06
Reposted fromjasminum jasminum viadesperateee desperateee
08:04
0296 01fa
Reposted fromimyours imyours viadotknij dotknij
08:04
08:03
5939 17a9
Reposted fromczajnikq czajnikq viaWlodara Wlodara
08:03
5541 a887
Reposted fromtwice twice viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl