Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

17:28

April 09 2018

20:40
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadobby dobby

April 08 2018

17:45
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn vialovekillsslowly lovekillsslowly
17:41
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialottee lottee
13:30
1305 9717
Reposted fromnezavisan nezavisan viabigevilgrin00 bigevilgrin00

April 07 2018

21:27
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaSkydelan Skydelan
21:27
8379 6f6b
Reposted fromHypothermia Hypothermia
21:11
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
21:10
7039 d063 500
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaathlin athlin
21:09
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaathlin athlin
21:08
photography by: Jared Soares
Reposted fromnoticeable noticeable viaplateau plateau
21:08
21:01
Reposted fromtwice twice viaWlodara Wlodara
21:00
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaskrzacik skrzacik
08:40
2310 4038 500
Reposted fromsarazation sarazation viaWlodara Wlodara
08:37
2697 a23a 500
08:37
5010 fb75 500
Reposted fromuoun uoun viaWlodara Wlodara
08:37
1875 0545
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viadotknij dotknij
08:33
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
08:32
6418 6655
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl