Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:38
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viagoldenowl goldenowl
21:38
21:38
Reposted fromsober sober viagoldenowl goldenowl
21:37
2557 6981 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viagoldenowl goldenowl
21:37
wyobraziłam sobie, że jesteśmy razem w takim naszym mieszkaniu
— błąd
Reposted fromgoldenowl goldenowl
21:37
6986 5e67 500
Reposted fromretaliate retaliate viaWlodara Wlodara
21:37
1394 6735
Reposted fromrevalie revalie viaWlodara Wlodara
21:36
Pamięci nie obowiązuje wzajemność (...).
— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted from21gramow 21gramow viaWlodara Wlodara
20:49
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viamajowka majowka
20:49
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viawiksz wiksz
20:48
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
20:44
7269 534a
Reposted frompeper peper viavictorian victorian
20:41
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaniamy aniamy
20:40
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialambadada lambadada
20:39
3964 351f 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa vialambadada lambadada
20:36
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
20:34
20:34
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viadesperateee desperateee
20:34

Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— zapamiętaj
Reposted fromsuful suful viadesperateee desperateee
17:26
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl