Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

20:16
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
20:13
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viaWlodara Wlodara
20:13

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaWlodara Wlodara
20:13
8305 9e2b 500
Reposted fromverronique verronique viaWlodara Wlodara
20:12
9687 8669
19:41
"(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało"
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viapchamtensyf pchamtensyf
19:41
5911 707d
Reposted fromkarahippie karahippie viapchamtensyf pchamtensyf

September 18 2019

20:00
9722 6113 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajstrbl jstrbl
19:59

TO, CO ROBIĘ, NIE MUSI MIEĆ SENSU DLA NIKOGO POZA MNĄ. NA TYM POLEGA PIĘKNO SZALEŃSTWA. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromlovvie lovvie viapchamtensyf pchamtensyf
19:59
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir vianieobecnosc nieobecnosc
19:58
9905 8d19 500
Reposted fromcontigo contigo vianieobecnosc nieobecnosc
19:58
8291 2871
Reposted frombatgirl batgirl vianieobecnosc nieobecnosc
19:57
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
19:57
2413 5d73 500
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viaOFFka OFFka
19:57
0739 1bac
Reposted fromohmylife ohmylife viapchamtensyf pchamtensyf

August 28 2019

18:54
5608 6c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
12:30
6392 7ea3
Reposted frombrumous brumous viabigevilgrin00 bigevilgrin00
12:30
4049 b166
Reposted frombrumous brumous viabigevilgrin00 bigevilgrin00
12:30
3704 e2b4
Reposted frombrumous brumous viabigevilgrin00 bigevilgrin00
12:29
4844 cd7e
Reposted frombrumous brumous viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl