Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
23:40
23:40
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaWlodara Wlodara
23:40
0316 dce5
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaWlodara Wlodara
23:39
4278 5062
Reposted fromdontbemad dontbemad viastachowiak stachowiak
23:39
0879 5f5e
Léon
Jean Reno & Natalie Portman
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastachowiak stachowiak
23:37

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotknij dotknij
23:36
2902 12c6 500
23:36
5707 761f 500
23:36
23:35
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
23:35
Reposted frommefir mefir viaSoulPL SoulPL
23:34
5692 d416
23:34
23:33

Zawsze chodzi o Ciebie.

21:17
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
21:16
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viadesperateee desperateee
21:16
Przepraszam, że piszę nie chcę przeszkadzać zastanawiam się tylko jak Ci bije moje serce.
— M .Goniewicz
20:54
8713 381c
20:54
7596 ec8d

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viadobby dobby
20:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl