Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

22:03
22:01
1033 ae4e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamrrru mrrru
22:01
1518 ce28 500
Reposted frommrrru mrrru
22:01
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viapchamtensyf pchamtensyf
22:01
lata studenckie to jedyny szczęśliwy okres w życiu, kiedy przyszłość stoi otworem i wszystko zdaje się możliwe, natomiast życie dorosłe, praca zawodowa to powolne i stopniowe zapadanie się; zresztą pewnie właśnie dlatego młodzieńcze przyjaźnie nawiązywane podczas studiów, jedyne prawdziwe przyjaźnie, rozpadają się po wejściu w życie dorosłe: unikamy spotkań z przyjaciółmi z dawnych lat, gdyż nie chcemy być konfrontowani ze świadkami naszych straconych nadziei, z oczywistością naszego upadku.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
22:00
21:58
0775 3ecf
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapchamtensyf pchamtensyf
21:58
0962 2128
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
21:53
1458 2768
Reposted fromkarahippie karahippie viaWlodara Wlodara
21:53
5165 e10d 500
Reposted fromAstalka Astalka viabigevilgrin00 bigevilgrin00
21:52
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viabigevilgrin00 bigevilgrin00
21:52
7869 cd23 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00

July 17 2019

18:51
18:51

July 11 2019

20:13
9339 cfe1
Reposted frommizarou mizarou viadivi divi
20:13
8288 0f15 500
Reposted fromdivi divi viadivi divi
20:07
4683 e7eb 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadivi divi
20:02

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viapchamtensyf pchamtensyf
19:52
1831 936a 500
Masz piękną duszę i dupę, mam Cię za sztukę i sztukę. Cyniczny Romantyzm
Reposted fromRowena Rowena viapchamtensyf pchamtensyf
19:52
5535 c24d
Reposted fromdrobnostki drobnostki viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl